Ekologi och ansvar

Från mindre till mer och renare.

För oss är smyckenas skönhet inte bara yttre gnistan. Som smyckestillverkare anser vi, förutom hög kvalitet, att det är viktigt att agera ansvarsfullt med hänsyn till miljö och människor. Respekt för naturen och människors välbefinnande är allt för oss i allt. I vår verksamhet vill vi ta hänsyn till såväl miljölagstiftning som etiska och moraliska aspekter, oavsett om det är materialets ursprung, de anställdas välbefinnande, tillverkningsprocessen eller efterbehandlingen av avfall.

Vår verksamhet styrs av en av de grundläggande principerna för hållbar utveckling "från mindre till mer och renare". Detta återspeglas till exempel i återvinning av material eller minimering av spillmaterial. Detta är inte bara en försäljningsargument för oss, utan för oss är det det naturliga och enda rätta sättet att agera. Det är därför vi använder nästan 100% återvunnet guld i festliga smycken. Ädelmetaldamm som genereras under tillverkningen samlas in, skickas för rengöring och återanvänds. Vi köper också från konsumenterna skrotguld som återvinns och förädlas för användning i våra smycken.

Smyckematerial som guld och diamanter är naturmaterial, så det är klart att deras väg in i smycken belastar naturen. Smycken av hög kvalitet är emellertid mycket ekologiska i den meningen att de håller länge och är också lätta att återvinna. Ofta överförs guldsmycken från generation till generation och åtminstone materialet återvinns ofta för återanvändning.

Ekologi och ansvar är en hjärtefråga för oss, som är en