Integritetspolicy

Integritetspolicy för kundregistret

Detta är företagets register och dataskyddsförklaring i enlighet med personuppgiftslagen (10 och 24 §) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Beredningsdatum 19.4.2018. Senast uppdaterad 1.12.2020.

Registrator

Kultasepät Narsakka Oy
Affärsnummer: FI 1522810-4
Adress: Saaristenkatu 6, Tavastehus
E-mail: kultasepat@narsakka.com
Telefonnummer: 010 2390 490

Ansvarig för registret

Thomas Narsakka
kultasepat@narsakka.com
010 2390 491

Registrets namn

Kultasepät Narsakka Oy:s kundregister för e-butiken Festive e-shop

Skäl för att föra registret

En person är upptagen i registret om han eller hon har registrerat sig som en regelbunden kund i Festive e-shop eller har köpt produkter från vår webbplats. Dessutom ingår personer som prenumererar på vårt nyhetsbrev på vår webbplats i registret.

Vad används personuppgifterna till?

Personuppgifter används för att

 • Att upprätthålla kundrelationen
 • För att leverera produkter och tjänster till kunderna och för att arkivera denna information.
 • För att du ska kunna kontakta oss enligt kraven i tjänsten.
 • Att tillhandahålla en lättanvänd och säker tjänst
 • För att förbättra din shoppingupplevelse online
 • Leverera mer personligt målinriktat innehåll och marknadsföring
 • För att förhindra missbruk
 • För analytiska och statistiska ändamål.

Uppgifterna behandlas på grundval av kundförhållandet mellan kunden och Festive e-commerce, ett avtal, användningen av webbplatsen, kundens separata uttryckliga samtycke eller rättsliga skyldigheter.

Vilka personuppgifter kan samlas in?

Information som tillhandahålls av användaren:

 • Namn
 • Adress
 • E-mail adress
 • Telefonnummer
 • Betalningsmetod för beställningen
 • Leveransmetod för beställning
 • Betalningsuppgifter
 • Personligt identifikationsnummer för att identifiera kunden vid undertecknandet av kreditavtalet.
 • Information om försäljningstillstånd och förbud

Uppgifter som observeras och härleds från användningen av tjänster genom analys:

 • IP-adress
 • Uppgifter om användning av webbutiker och surfning i webbutiker
 • Identifiering av terminalenheten
 • Beställningshistorik
 • Leveransinformation, t.ex. vald leveransmetod och leveransadress.
 • Produktrecensioner

Identifierings-, kontakt- och betalningsuppgifter är nödvändiga när du handlar i webbutiken Festive.fi.

Regelbundna datakällor för registret

Uppgifter som kunden lämnar och beställningar som görs i webbutiken.

Personuppgifter behandlas inom de gränser som tillåts och krävs enligt personuppgiftslagen.

Cookies

På den registeransvariges webbplats kan användarnas beteende på webbplatsen (webbläsare, geografisk plats, IP-adress, tid som tillbringas på webbplatsen, sidor som ses) samlas in med hjälp av cookies och annan liknande teknik. Användaren kan förhindra användningen av cookies genom att neka användningen av cookies i sina webbläsarinställningar. Cookies används för att förbättra webbplatsen och för att samla in allmän statistik och förbättra kundupplevelsen. För mer information om hur Google Analytics behandlar dina personuppgifter, klicka här.(https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=fi)

Dataskydd, lagring och behandling av uppgifter

Alla lagrade personuppgifter är skyddade mot obehörig åtkomst och olaglig behandling. Registret förs i slutna elektroniska datasystem med lämpliga säkerhets- och åtkomstkontrollsystem.

Tillgången till registret är kontrollerad och begränsad till lämpliga personer för att de ska kunna utföra sina uppgifter. Användarna identifieras med ett användar-ID och ett lösenord.

Uppgifterna sparas så länge som det är motiverat av affärsmässiga skäl. Användare har rätt att begära att deras uppgifter tas bort från registret, se den registrerades rättigheter.

Överföring av uppgifter utanför EU och EES: Inga uppgifter kommer att överföras.

Överföring av uppgifter till tredje part

Uppgifterna i registret kommer under inga omständigheter att säljas till tredje part.

Överföring av vissa uppgifter till tredje part är nödvändig för att genomföra betalnings- och leveransprocessen. För att garantera leveransen måste dina adressuppgifter till exempel lämnas ut till Posten eller Matkahuolto. Paytrail fungerar som mellanhand för bank- och kreditkortbetalningar online i vår webbshop. Paytrail samlar in IP-adress, betalningsmetod och betalningstidpunkt när betalningen görs. Om du vill betala med Klarna Faktura eller Batchbetalning kräver kreditbeslutet att du lämnar dina personuppgifter till Klarna.

Kunduppgifter kan användas för analys-, marknadsförings- och personaliseringsändamål i samarbete med tredje part som samtycker till att behandla informationen konfidentiellt. Uppgifter som används för dessa ändamål kommer alltid att anonymiseras eller pseudonymiseras när det är möjligt.

Kunduppgifter kan lämnas ut till offentliga myndigheter inom de gränser som tillåts och krävs enligt tillämplig lag.

Kundernas rättigheter

Som kund har du rätt att:

 • Att få tillgång till dina personuppgifter och få en kopia av dina personuppgifter.
 • Begär att dina personuppgifter rättas och raderas från vårt system.
 • Under vissa omständigheter begära begränsning av behandlingen eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

Du kan göra en begäran om dina rättigheter till vår kundtjänst på kultasepat@narsakka.com. Begäran måste vara tydlig och tillräckligt specifik för att vår kundtjänst ska kunna identifiera dig och verifiera din identitet. Om vi inte kan uppfylla din begäran fullt ut kommer vi att informera dig utan dröjsmål. Detta kan till exempel vara fallet om vi har en rättslig skyldighet eller rätt att behålla uppgifter. Sådana skäl är bland annat bokföringsmässiga skäl.

Ändringar av sekretessförklaringen

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår sekretesspolicy. Detta kan till exempel vara fallet när lagstiftningen ändras eller när våra tjänster utvecklas. Om vår sekretesspolicy ändras väsentligt kommer vi att meddela våra kunder via e-post.