TIMANTIT

Tietoa ja tarinaa

Timantin 4C:tä ja laatu

Timanttien laatuun ja arvoon vaikuttaa 4 asiaa (4C`s), ratkaisevimmin väri, puhtaus ja hionnan laatu sekä paino. Näihin neljään osa-alueeseen kiinnitämme erityistä huomiota valitessamme timanttikoruihimme sopivia timantteja.

Kaikki Festive-koruihin käytettävät timantit käyvät läpi tarkan mikroskoopin avulla suoritettavan tarkistuksen, jonka avulla timanttien laatua seurataan ja se pidetään korkeatasoisena. Painoltaan 0,30 karaatin ja sitä suuremmat timantit luokitellaan GIA:n laboratorioissa, joista timantin mukana kulkee kirjallinen sertifikaatti. Festive-koruissa käytämme oletuksena hinta-laatusuhteeltaan erinomaista väriltään H (Wesselton) ja puhtaudeltaan SI1-luokan timantteja.

Raakatimantti - Kuvassa aito hiomaton timantti sellaisena kuin se on luonnosta löydettäessä.
Timantin alkuperä ja eettisyys

Timantin harvinaisuuden ja sitä kautta sen korkean arvon myötä timantteihin on historian aikana liittynyt paljon kysymyksiä niiden eettisyydestä. Tämä siksi, että markkinoilla olevien timanttien joukossa on ollut timantteja, jotka on kaivettu sota-alueilta ja joita on myyty sodan tai kapinan rahoittamiseksi. Joidenkin arvioiden mukaan vielä 1990-luvun puolivälissä maailmalla myydyistä timanteista 15 prosenttiä oli peräisin konfliktialueilta, mutta 2000-vuosikymmenen puoliväliin mennessä osuus oli pudonnut prosenttiin.

Meille korun valmistajina on erityisen tärkeää, että timantit, jotka toimivat korun kruunuina ja ikuisen rakkauden symboleina ovat alkuperältään sellaisia, että niiden tausta ei himmennä timantin mykistävää loistoa ja arvokkuutta. Siksi vaadimme timanttitoimittajiltamme kirjallisen todistuksen timanttien alkuperästä ja eettisyydestä.

Hionnat

Timantit ovat tunnettuja kyvystään välittää valoa ja kimallusta voimakkaasti. Tähän vaikuttaa ratkaisevasti timantin hionta. Ajattelemme usein timantin hiontaa muotoina (pyöreä, sydän, soikea, markiisi, pisara jne.), mutta timantin hionta ja sen laatu kertoo todella siitä, kuinka hyvin timantin pinta on vuorovaikutuksessa valon kanssa. Väriltään ja puhtaudeltaan erinomainen timantti voi mennettää arvonsa ja loistonsa, jos hionta on tehty heikosti. Timantin hionta on siis ratkaisevan tärkeä kiven lopullisen kauneuden ja arvon kannalta.

Kaikista timantin neljästä (4C`s) pääominaisuudesta hionta on monimutkaisin ja teknisesti vaikein analysoida. Onnistuneessa hionnassa mittasuhteet, viisteet ja viistesarjat pyrkivät luomaan täydellisen vuorovaikutuksen valon kanssa, jotta saadaan aikaiseksi visuaalisia tehosteita: kirkkautta, paloa ja tuiketta.

Kaikissa Festive-koruissa käytetään ammattitaidolla hiottuja ja huolellisesti valittuja timantteja, joissa korostuu timantin kaikki parhaimmat puolet. Kaikissa yli 0,30 karaatin timanteissa tulee mukana GIA:n (Gemologigal Institute of America) timanttisertifikaatti, jossa hionnan arvot on tarkkaat määritelty. Hionnan laatu määritellään englanninkielisin termein, kuten excellent, very good, good, fair ja poor. Festive-koruissa käyttämissämme sertifikaattitimanteissa kaikkien hiontaan vaikuttavien osa-alueiden arvosana on aina vähintään very good.

Kuvassa alla yleisimpiä timanttihiontoja.

Puhtaus

Luonnontimantit saavat alkunsa hiilestä, joka altistuu valtavalle lämmölle ja paineelle syvällä maan sisässä. Tämä prosessi voi johtaa moniin sisäisiin ja ulkoisiin ominaisuuksiin, joita kutsutaan sulkeumiksi, säröiksi, pilkuiksi, naarmuiksi, lohkeamiksi jne. Timanttien puhtauden arviointiin sisältyy näiden ominaisuuksien lukumäärän, koon, luonteen ja sijainnin määrittäminen, samoin kuin miten nämä vaikuttavat kiven yleiseen ulkonäköön. Puhtausluokitus tehdään kymmenkertaisella suurennuksella.

Vaikka mikään timantti ei ole täysin puhdas, mitä lähempänä se on puhdasta, sitä korkeampi on sen arvo. Timantin puhtausasteikko alkaa FL (flawless) ja päättyy I3 (included, level three). Myös puhtausluokan sisällä (esim. SI) on vaihtelua timanttien puhtaudessa. Puhtausaste ilmoitetaan numerolla kirjainyhdistelmän perässä. Mitä pienempi numero (1) kirjainasteikon perässä on, sen puhtaampi timantti.

Alla olevat kuvat havainnollistavat timantin virheiden vaikutusta puhtausluokitukseen.

Väri

Sen ymmärtäminen mitä tarkoitetaan timantin värillä auttaa valitsemaan oikean timantin. Timantin värillä tarkoitetaan värin puuttumista, joten värin arviointi perustuu siihen, paljonko timantissa on keltaisen tai ruskean sävyjä suhteessa täysin värittömään timanttiin. Väriltään täydellinen timantti on siis täysin väritön, kuten tippa kirkasta vettä. Värisävyjä luokitellaan harvinaisemmasta värittömästä keltaiseen GIA:n asteikolla D-Z ja pohjoismaissa hyvin yleisesti käytetyllä Scan.D.N.-asteikolla, joka ei ole niin tarkka kuin GIA:n käyttämä asteikko.

Paino

Timanttien paino ilmoitetaan karaatteina (ct). Yksi karaatti on 0,2 grammaa ja se mitataan punnitsemalla irtotimantti tarkalla timanttivaa´alla. Timantin hionnan laatu vaikuttaa tietyn painoisen kiven halkaisijamittaan. Huonosti hiottu kivi voi näyttää paljon kookkaammalta painoonsa nähden, mutta häviää loistavuudessaan pienemmältä näyttävälle hyvin hiotulle kivelle. Siksi kiinnitämme erityistä huomiota timanttien optimaalisiin mittoihin suhteessa timantin painoon.

Alla viitteellinen taulukko siitä, miten timantin paino vaikuttaa kiven halkaisijaan. (Kuva ei luonnollisessa mittakaavassa.)

Korussa olevien timanttien paino voidaan ilmoittaa joko eriteltynä esim. 5 x 0,05 ct, mikä tarkoittaa että korussa on 5 kappaletta 0,05 ct painoista timanttia tai se voidaan ilmoittaa yht. 0,25 ct eli timanttien yhteispainona.

Laboratoriotimantit

Laboratoriotimantit ovat ihmisen valmistamia timantteja ja ne syntyvät laboratoriossa, jossa jäljitellään samoja olosuhteita kuin luonnossa.

Laboratoriotimantti on kemialliselta rakenteeltaan ja ominaisuuksiltaan samanlainen kuin luonnontimantti. Timantin ylivertainen kovuus ja kestävyys on samaa luokkaa molemmilla ja vain erityisellä ultraviolettivalotesterillä ne voidaan erottaa toisistaan. Edes kokenut asiantuntija ei pysty erottamaan laboratoriotimanttia ja luonnontimanttia toisistaan ilman erikoisvälineitä.

Laboratoriotimantit valmistetaan pääosin kahdella tavalla: HP-HT "High Pressure-High Temperature" joka viittaa timanttien kasvattukseen suuren lämpötilan ja korkean paineen alla. Toinen menetelmä on CVD joka on puolestaan lyhenne nimityksestä "Chemical Vapor Deposition", ja viittaa prosessiin, jossa timantti kasvatetaan hiilivetykaasuseoksesta.

Laatu-  ja väriluokitus ovat samat kaikilla timanteilla onpa se syntynyt luonnossa tai ihmisen toimesta. Kaikkien Festive-korujen mukana tulee aitoustodistus, jossa kerrotaan valitun timantin laatu ja syntyperä.

Laboratoriotimantti on hyvä vaihtoehto, jos haluat näyttävän ja edullisemman timantin.