Garanti

Alla produkter som köps från Festives webbutik eller via officiella återförsäljare omfattas av en skriftlig garanti som utfärdats av Kultasepät Narsakka Oy mot tillverkningsfel. Garantin täcker brott på skenan.

  • Garantin täcker inte normala defekter som beror på användning och slitage
  • Garantin gäller inte ringar som har ändrats av någon annan än tillverkaren (Kultasepät Narsakka Oy).
  • Tillverkaren kan befrias från ansvar under garantiperioden om det kan bevisas att felet eller brottet på produkten har orsakats av en olycka, användning eller omsorg som strider mot instruktionerna eller den avsedda användningen av produkten, eller andra omständigheter som kunden ansvarar för.
  • Kunden ska anmäla felet i produkten inom en rimlig tid efter att kunden upptäckt eller borde ha upptäckt felet.